Барський районний Центр позашкільної роботи
з дітьми та підлітками

Барський районний Центр позашкільної роботи з дітьми та підлітками
Україна, Бар
вул.Буняковського, 4
E-Mail
Телефон+380434121017
Веб сайт http://tsprbar.io.ua/
Веб сайт //barosvita.at.ua/index/pozashkilna_osvita/0-8
Google+ Google+

Вміння знаходити обдарованих 

 та здібних дітей - талант,  

 вміння їх вирощувати  мистецтво,

але найважливішим  є любов до дитини!Гостинно запрошуємо дітей та підлітків до нашого Барського районного Центру позашкільної роботи 

з дітьми та підліткамиде кожен бажаючий зможе спробувати себе у різних гуртках,

-навчитися співатитанцюватиграти на улюблених інструментах,спробувати себе в ролі актора театру

малювативиготовляти сувеніриіграшки;

-опанувати практичні навички технічного моделювання та конструювання, різьблення по дереву;

здобути вміння бережливого природокористування;

-пізнати рідний край, набути навичок зі спортивного туризму.

Науково-методична проблема, над якою працює позашкільний заклад:

«Компетентнісний потенціал проектної діяльності в позашкільному навчальному закладі».


Пріоритетні завдання навчального закладу:
         - забезпечення рівного доступу до якісної позашкільної освіти;
         - комплексний підхід до організаційної, навчально-виховної та методичної роботи;
         - інтеграція напрямів позашкільної освіти з метою оптимізації навчально-виховного процесу;
         - спрямованість навчально-виховної роботи на забезпечення освітніх потреб вихованців;
         - різноплановість науково-методичної роботи;
         - підвищення фахового рівня педагогів.

Адміністрація закладу:
                             Директор: Шароватова Лариса Михайлівна.
                             Заст. директора з НВР: Топчий Аліна Михайлі

В закладі працює 20  працівників,  19 з яких - педагоги,

                                4 - основнин, 15 - сумісників

                               

Рік заснування закладу – 1992.

Працює -  29 гуртків.
Навчається -   465 вихованців.                        Результативність районних масових заходів,

                    Центру позашкільної роботи з дітьми та підлітками в 2017 році.

Робота педагогічного колективу позашкільного навчального закладу в 2017  році спрямована на реалізацію державної політики у галузі позашкільної освіти відповідно до законів України  „Про освіту ”, „Про позашкільну освіту ” та інших законодавчих актів України, наказів Міністерства освіти і науки України.

В Барському районному Центрі позашкільної роботи з дітьми та підлітками  проводиться освітня, інформаційно – методична, організаційна – масова, навчально – тренувальна та спортивна робота.

На сьогодні у закладі працює 29 гуртків, де навчаються 465 гуртківців. При Центрі позашкільної роботи функціонує 2 гуртки; гуртків у школах сільської місцевості – 27.

Роботу гуртківців організовано по трьох рівнях – вищому, основному та початковому. Навчально – виховна програма закладу реалізовується за такими напрямками:

-          художньо – естетичний (13 гуртків, 195 дітей);

-          науково – технічний (5 гуртків, 75 дітей);

-          еколого – натуралістичний (5 гуртків, 75 дітей);

-          військово – патріотичний (2 гуртки, 40 дітей);

-          туристсько – краєзнавчий (4 гуртки, 80 дітей)

 За штатним розписом у закладі працює 19 педагогічних працівників: директор, заступник директора з навчально- виховної роботи, керівники гуртків.

За даними соціального паспорту в гуртках займаються: 2 дітей сиріт; 52 дитини з багатодітних сімей; 2 дітей позбавлених батьківської опіки; 8 дітей – інвалідів; 14 дітей напівсиріт; 9 з малозабезпечених сімей; 21 з неповних сімей; 1дитина схильна до правопорушень; 4 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах; 7 дітей, батьки яких перебувають в зоні АТО; 6 дітей трудових мігрантів; 1 дитина переселенців.

Гуртки формуються згідно Статуту ЦПР. Залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей освітнього, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців. Середня наповнюваність у гуртках складає 15 гуртківців.

Педагогічний колектив працює над проблемою: «Компетентнісний потенціал проектної діяльності в позашкільному навчальному закладі».

Педагоги постійно спрямовують свої зусилля на якісну підготовку до участі в районних, обласних та Всеукраїнських заходах, згідно плану Департаменту освіти і науки.

У 2017 році – 15 переможців в обласних масових заходах. 

Слід зазначити, що в цілому в закладі створюються достатні умови для надання позашкільної освіти. Забезпечення доступності та добровільності вибору дитиною сфери діяльності, сприяння реальній орієнтації особистості на позитивну діяльність, розвиток творчої особистості та індивідуальних нахилів і здібностей – основне завдання закладу протягом навчального року.

Керівники гуртків протягом навчального періоду практикують поєднання актуальних і перспективних потреб гуртківців в навчальному процесі, об‘єктивно їх поєднують в змісті, організації та методиках адаптивних і випереджальних функцій позашкільної освіти.

На заняттях гуртків науково-технічного напрямку здійснюється формування інтересу до технічних наук, розвиток образного мислення та просторової уяви, практичних  умінь моделювання та конструювання, спеціальних навичок самостійно й продуктивно працювати з різними джерелами друкованої продукції для знаходження потрібної інформації. Потребує поліпшення робота по виробленню в гуртківців молодшого шкільного віку навичок акуратності у виконанні практичних завдань.

Освітній процес гуртків туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямків цілеспрямований на активне пізнання історії рідного краю, витоків національної культури, знання свого родоводу, історичних та культурних надбань предків та патріотичного виховання учнівської молоді на державотворчих героїчних традиціях українського козацтва. У юних туристів-краєзнавців виховується почуття чутливості, доброти, дбайливого ставлення та поваги до історії краю. Також важливим є оволодіння значним колом знань, умінь і навичок, необхідних юному туристу, формування у школярів наукових інтересів і творчих здібностей, орієнтацію учнів на професію екскурсовода.

 На заняттях гуртків еколого-натуралістичного напрямку керівники гуртків формують потребу дітей до пізнання світу і людини в ньому як соціальної і біологічної істоти, виховують повагу до праці, людей праці, формують в дітей певні трудові вміння, практичні навички. Проводять заплановану кількість практичних та дослідницьких робіт, екскурсій, акцій, тематичних виставок.

Одним  із напрямків позашкільної освіти є художня освіта, яка передбачає оволодіння знаннями про сценічні мистецтва, художню творчість, декоративно-прикладні мистецтва, відродження народних ремесел, формування естетичної культури особистості.

Для підвищення професійного рівня педагогів, забезпечення належного рівня їх теоретичної та практичної підготовки, організацію постійного обміну педагогічним та методичним досвідом роботи, пропаганду нових педагогічних ідей, їх творчий розвиток в Центрі працюють методичні об’єднання.
На засіданнях методичних об’єднань педагоги обмінюються досвідом роботи, шляхами реалізації творчих задумів педагогів та гуртківців, підвищують рівень педагогічної майстерності в колі однодумців, формують перспективні плани роботи.
            З метою поширення та впровадження у роботу молодих педагогів передового педагогічного досвіду, нових форм навчання та виховання, традиційно педагоги-наставники проводять заняття для слухачів Школи молодого педагога.

Протягом року на сайті ЦПР  розміщені методичні матеріали, фотозвіти районних та загальноцентрівських масових заходів, умови проведення заходів.

Педагогічні працівники велику увагу приділяють роботі з талановитою молоддю. Упродовж 2016 – 2017 навчального року районним Центром позашкільної роботи проведено 12 районних масових заходів, в яких взяли участь майже 1420 гуртківців з шкіл міста та району, з яких призери нагороджені грамотами Центру.